ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

Vă informăm că la data de 08.01.2024 a fost finalizată procedura de deschidere a anului fiscal 2024, drept urmare, se pot efectua plăți pentru impozitele și taxele locale datorate bugetului local al Comunei Cristești.

Autoritatea locală oferă o reducere de 10% contribuabililor care își achită integral impozitele locale până la data de 31.03.2024.

În viitorul apropiat, vor fi distribuite în cutiile poștale înștiințări de plată privind impozitele și taxele aferente anului 2024. De asemenea, se pot vizualiza impozitele și taxele datorate bugetului local prin accesarea paginii de internet a Comunei Cristești (https://cristestimures.ro), în secțiunea Plăți on-line, fiecare persoană fizică sau juridică având posibilitatea de a se autentifica cu codul numeric personal (CNP), respectiv cu codul de identificare fiscală (CIF) și de a vizualiza și achita impozitele/taxele/amenzile.

Aveți la dispoziție următoarele modalități de plată: