ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

Vă informăm că  data de 30 septembrie 2021 este termenul scadent pentru plata impozitelor locale aferente celui de-al doilea semestru al anului 2021.

Neachitarea obligațiilor fiscale la termenul menționat mai sus duce la calcularea de majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii sumelor datorate.

Aveți la dispoziție următoarele modalități de plată: