Anunt impozite

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 

Primăria Cristești reamintește contribuabililor faptul că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie.

 Recomandarea instituției către contribuabili este de a-și achita la termen impozitele și/sau taxele datorate pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, salubritate astfel încât să nu fie nevoiți să plătească majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Primăria Cristești amintește contribuabililor că impozitele și taxele locale se achită în ordinea vechimii, doar după plata amenzilor contravenționale.

Modalități de plată:

Mulțumim cetățenilor care și-au achitat obligațiile fiscale!