Anuntul privind apropierea termenului de plata a impozitelor locale

Nr. 3532 / 17.06.2020

– ANUNŢ –

privind plata cu anticipație a taxelor și

impozitelor locale

În anul 2020, impozitele locale se achită, în două rate egale, până la datele de 30 IUNIE şi 30 SEPTEMBRIE, inclusiv.

Pentru plata integrală cu anticipaţie, până la data de 30 IUNIE 2020, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10%, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2019 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

Plata impozitelor și taxelor locale se poate efectua, astfel:

  1. la casieria primăriei, cu numerar sau cu cardul prin P.O.S.
  2. prin mandat poștal;
  3. cu ordin de plată utilizând sistemele electronice de plăţi (internet banking, home banking, etc.).

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Economic, la adresa de e-mail impotax@cristestimures.ro sau telefonic 0265326112-interior 13.

Vă mulțumim!