Comuna Cristești – județul Mureș, este situată în centrul Transilvaniei în imediata apropiere a municipiului Târgu Mureș.

Localitățile care aparțin acestei comune sunt: Cristești și Vălureni. După datele din ultimul recensământ comuna are 5591 locuitori, dintre care 2.767 maghiari, 2.421români, 395 romi si 3 germani.

Nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși (45,11%), reformați (33%), romano-catolici (6,47%), martori ai lui Iehova (4,29%), adventiști de ziua a șaptea (2,18%) și penticostali (2,16%). Pentru 4,74% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Comparativ cu alte comune, rata șomajului este mică, agenții comerciali din zonă absorbind aproape în totalitate persoanele apte de muncă.

Ambele localități componente ale comunei sunt racordate la sistemele de alimentare cu gaz metan și energie electrică, gospodăriile beneficiind de asemenea de telefonie si televiziune prin cablu.

 

În ambele localități funcționează școli generale și grădinițe. În localitate funcționează trei dispensare medicale cu medici de familie, 2 cabinete stomatologice, 3 farmacii.

Numărul agenților economici din localitate este semnificativ, majoritatea furnizând servicii către populație.

Avem pe raza comunei firme de construcții, stații de carburanți, firmă piese auto, laborator de cofetărie, sere de flori, moteluri și restaurante, firme de exploatare a produselor de balastieră, firme profilate pe agricultura.

Pe raza comunei se află stația CFR Târgu Mureș Sud, stație de epurare a apelor uzate, precum si Registrul Auto Român al jud. Mureș.