“ Nu am experienţă și nici trecut în politică! Sunt un primar fără ambiţii politice. În schimb, am studii universitare de administraţie publică, pregătire și experienţă relevantă ca manager și în elaborarea proiectelor de dezvoltare rurală. Sunt de părere, că în zilele noastre, pentru a conduce o unitate administrativ teritorială cu succes, este nevoie în primul rând de o pregătire profesională adecvată. 

Schimbarea mentalităţii în privinţa strategiei de dezvoltare a localităţii – este nevoie de o planificare riguroasă și precisă, orientată către obiective măsurabile, în locul unor activităţi hazardate, haotice, deseori improvizate.


Schimbarea mentalităţii personalului angajat, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor din cadrul primăriei – pentru o administraţie publică locală orientată către om, transparentă și serviabilă.
Schimbarea mentalităţii privind rolul administraţiei publice locale – nu ne limitam doar la dezvoltarea infrastructurii, ci investim cu prioritate în oameni, vom clădi o comunitate, vom readuce la viaţă spiritul comunei, pentru că le iubim și ne pasă de Cristești și de fratele său mai mic, Vălureni.


Comuna Cristești nu are doar un trecut și un prezent, ea are și Viitor! În zilele noastre oamenii sunt din ce în ce mai preocupaţi (ca să nu spun îngrijoraţi) de viitor. Trebuie să le prezentăm o perspectivă reală și credibilă, să le oferim un viitor mai predictibil! Numai astfel putem înfrânge prejudecăţile și recâștiga încrederea pierdută în decursul anilor!

Consider că parteneriatul între administraţie şi cetăţeni este esenţial, iar pentru asta este necesară o comunicare eficientă. Ne dorim un parteneriat cu cetăţenii bazat pe responsabilitate, respect şi determinare. Nu cetăţeanul a fost creat pentru a servi Primăria, ci instituţia primăriei a fost creată pentru a-i fi utilă și pentru a acorda sprijin locuitorilor comunei. Toate serviciile oferite de aceasta, se bazeaza pe acest principiu.


Problematica învăţământului, creșterea și educarea copiilor noștri, a tinerei generaţii, reprezintă o îndatorire fundamentală a întregii colectivităţi. Școala este instituţia de bază a societăţii. Apropierea de orașul Tîrgu Mureș, constituie o provocare atât pentru părinţi, precum și pentru copii. Este absolut normal, să vrem să asigurăm tot ce e mai bun copiilor noștri. Trebuie să acordăm mare importanţă acestei năzuinţe. Din nefericire însă, în măsura în care copii noștrii fac naveta zilnică în oraș și se împrăștie prin diferitele școli din Tîrgu Mureș, slăbește spiritul comunităţii, piere sentimentul de apartenenţă în colectivitate. Un motiv în plus ca să asigurăm condiţii de predare și un nivel de învăţământ similare și competitive cu cele oferite de școlile din oraș.


Fără îndoială, chestiunea grădiniţei și construirea unei grădiniţe noi cu program prelungit din Cristești, constituie problema cea mai presantă și care nu mai suportă amânare.
Cristești este o comună, în care agricultura a rămas una din îndeletnicirile de bază. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim și să dezvoltăm în continuare și acest domeniu. Sunt convinsă că, informaţiile și consultanţa privind posibilităţile de finanţare a activităţilor și investiţiilor din agricultură, pe care le vom furniza prin intermediul biroului de consultanţă specifică ce va funcţiona în cadrul primăriei, vor fi de un real ajutor.


Lipsa Căminului Cultural într-o comunitate este inadmisibilă. Știu, se vorbește mult legat de acest subiect și există numeroase explicaţii, însă acestea nu ne sunt de nici un folos. Soluţia constă în modernizarea cladirii astfel incat activitatile culturale sa poata fi reluate.
Dezvoltarea profilului local, cu păstrarea aspectelor identitare valoroase și valorificarea creativă a potenţialului local, va fi printre preocupările noastre principale.
Pentru relansarea vieţii sociale și culturale nu este suficientă doar străduinţa administraţiei publice locale. Prin crearea unor parteneriate, diversele organizaţii non-guvernamentale și civile își pot aduce aportul la reușită. Vom încuraja existenţa și funcţionarea acestor parteneriate locale publice-private care joacă rolul cel mai important în catalizarea și activarea comunităţii în procesul de regenerare culturală!


Biserica a fost și este un pilon important în viaţa comunităţii. În această calitate a lor,bisericile pot fi partenerii indispensabili ai administraţiei publice locale. Cristești poate deveni modelul multiculturalităţii și al interculturalităţii.


O chestiune extrem de delicată, care nu poate fi evitată o reprezintă combinatul chimic, aflat în imediata apropiere a comunei, produce efecte poate mai grave, ca în Tîrgu Mureș. Administraţia locală, în parteneriat cu conducerea combinatului, va trebui să ofere soluţii la toate problemele existente și viitoare privind poluarea cauzată de către acesta.
O porţiune mare din teritoriul comunei este ocupată de râul Mureș. Malurile acestuia sunt într-o stare deplorabilă. În vederea remedierii acestei situaţii, începerea unei colaborări cu Administraţia Bazinală de Apă Mureş este esenţială.


Un subiect la fel de delicat și presant îl reprezintă problema gestionării deșeurilor, – groapa de gunoi a orașului “desfiinţată” și staţia de sortare “înfiinţată”, dar nefuncţională, nici până în prezent.
În privinţa drumurilor și trotuarelor din Cristești, putem afirma că este sectorul în care s-a investit cel mai mult până acum. Poate singurul domeniu în care am văzut semnele progresului. Totuși, multe străzi și trotuare își așteaptă încă rândul să fie modernizate. Mai este mult de lucru până când vom putea circula în condiţii civilizate pe tot teritoriul comunei, atât cu mașina, cât și pe jos. Lucrările de modernizare trebuie continuate, iar în paralel trebuie să avem grijă de menţinerea stării celor deja finalizate, altfel investiţiile majore pier în doar câţiva ani. A fi un bun gosposar, presupune să îngrijești tot ce ai, să fi mereu atent și să-ţi repari bunul stricat, imediat cum sesizezi problema. Dacă lăsăm o gaură până se face cât o baltă, o mai putem folosi doar la pescuit.

Nu pot să nu revin, la starea infrastructurii din Vălureni. Infrastructură de alimentare cu apă potabilă nu există. În fiecare an, locuitorii se confruntă, cu o severă lipsă de apă, în condiţiile în care într-o lume civilizată nici nu ne mai putem imagina viaţa fără mult mai multă apă. E inadmisibil ca în sec. XXI, când alţii zboară pe lună, drumul către și în Vălureni, să fie aproape impracticabil. Remedierea integrală și rapidă a acestei situaţii este conditionata de existenţa unei relaţii bune cu conducerea administraţiei orașului Tîrgu Mureș.


Locuitorii cartierului de blocuri, au nevoie de locuri de parcare, de garaje pentru autoturismele lor! Știm că spaţiu pentru amenajarea unor noi parcări nu există, ceea ce nu înseamnă că nu sunt nici soluţii alternative. Șirul investiţiilor infrastructurale necesare nu se termină aici, va trebui să ne ocupăm de problematica scurgereii apelor pluviale de pe versanţi zona Materom și benzinăria Via Oil, drumurile de pe hotare așteaptă să fie reparate cu ajutorul fondurilor europene, iar construirea podului peste râul Mureș, care leagă Cristești și Sîntioana de Mureș, reprezinta o prioritate comună pentru administrațiile reînnoite ale celor două comune.”