FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy a 28-as (28/27.08.2008/art.11/alin.(1) számú mezőgazdasági nyilvántartásról szoló rendelet értelmében, kötelesek január 5.- február utolsó munkanapja között a következő adatokat bejelenteni:
• Földtulajdonaikat, használhatási tulajdonukat
• Ingatlanjaikat
• A háztartás tagjait
• Szállítási eszközeiket (állati /mekanikus), személygépkocsijukat, mezőgazdasági gépeiket/felszereléseiket
• állatállományukat és annak évközbeni módosulásait (eladás/elhalás/elfogyasztás által)

A begyűjtött adatok a Mezőgazdasági nyílvántartás hiteles és naprakész vezetésére szolgálnak.  Ezek alapján állítjuk ki az APIA föld alapú támogatás lehívására szükséges igazolást is.
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a megadott időszakban szíveskedjenek kötelezettségüknek eleget tenni!

Kiállította,
Rusu Victoria – Cristina