DATE PUBLICE

Data publicării: 10.04.2019

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA CRISTEȘTI 

Titlul proiectului: Extinderea și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale Cristești             Cod SMIS Proiect 120291

 

Rezumatul proiectului:

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Obiectivul general al prezentului proiect este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din comuna Cristești, județul Mureș. Obiectivul general consta în creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către unitatea de învățământ de stat în Comuna Cristești, cu scopul diminuării numărului de elevi care abandonează formele de învățământ obligatoriu, creșterea numărului de copii care frecventează învățământul general obligatoriu, respectiv asigurarea unui sprijin real pentru persoanele aflate în situație de risc de părăsire a scolii, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale si prin aceasta implementarea de programe moderne (bazate pe tehnologia informației și a comunicării), aflate în strânsa legătura cu dinamica actuala a pieței muncii.

Date de începere și de finalizare proiectului: 01.12.2017 – 31.12.2020

Valoarea totală a proiectului (lei) 4.696.913,00;

Suma nerambursabilă solicitată (lei) 4.560.350,13

Locul de implementare a proiectului:

Coordonate GPS ale locației de implementare   46.50630889722416 , 24.483418464660648

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

Date de contact beneficiar:

UAT COMUNA CRISTEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ

547185  Cristesti, nr.678, CF: 4323357, Tel/Fax: +40 265 326112;  +40 265 326842, E-mail:cristesti@cjmures.ro

 

 

 

www.regio-adrcentru.ro

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.