Invitatie

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, în conforrnitate cu prevederile art. I I alin.(l) din Ordonanța nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol, aveți obligația ca între 5 ianuarie si ultima zi lucrătoare a lunii februarie să declarați la compartimentul registru agricol datele privind:
– terenurile aflate în proprietate sau în folosință;
–  membrii gospodăriei/reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate sau în folosință;
– clădirile;
– mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură;
– efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul anului, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețineți, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri.

Menționăm că datele înscrise în Registrul agricol stau la baza eliberării adeverințelor necesare în vederea depunerii dosarelor pentru subvenții prin APIA, perioada de declarare a datelor fiind cea specificată mai sus.
Vă rugăm să prezentați documente cu privire la datele ce urmează a fi declarate.

Întocmit consilier, Rusu Victoria-Cristina