POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

Documentul prezintă modul în care PRIMĂRIA prelucrează datele Dumneavoastră personale atunci când ne contactați, utilizați site-ul nostru web sau accesați serviciile noastre, sunteți angajații sau partenerii noștri. Citiți și politica noastră privind modulele cookie pentru detalii suplimentare.

În această informare, explicăm:

  1. Cine suntem;
  2. cum ne puteți contacta;
  3. politica de confidențialitate a site-ului nostru;
  4. scopul și  temeiul legal al prelucrării datelor Dvs. personale;
  5. cum obținem datele Dvs. personale și ce date prelucrăm;
  6. cum utilizăm datele Dvs. cu caracter personal;
  7. securitatea prelucrării datelor personale și termenul de păstrare a datelor;
  8. dacă există alți destinatari ai informațiilor Dvs. personale;
  9. dacă intenționăm să transferăm datele Dvs. în altă țară;
  10. drepturile Dvs. privind datele personale;
  11. actualizări ale documentului.

 

 1. CINE SUNTEM ?

Suntem Primăria Comunei Cristești, jud. Mureș.

În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • „noi/al nostru”, înseamnă PRIMĂRIA;
  • „terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau Dvs.;

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA ?

Prin: – email: cristest@cjmures.ro,

         – tel. 0265326112, 0365730678, fax. 0265326842

         – site  https://cristestimures.ro/,

         – sau la adresa: Cristești, str. Principală nr. 678, cod poștal: 547185, jud. Mureș.

 

3.POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI NOSTRU

https://cristestimures.ro/

Acest web-site, este administrat de către PRIMĂRIA prin împuternicitul sau angajatul nostru _____firma sau numele _____________ din ______________.

La vizitarea acestei pagini web, PRIMĂRIA poate colecta informații personale despre Dvs., fie direct (atunci când vi se solicită să furnizați respectivele informații), fie indirect (cookies). 

Cu toate acestea, PRIMĂRIA va folosi aceste date personale în conformitate cu obiectivele prevăzute în această informare și se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate. 

PRIMĂRIA poate colecta și analiza informații legate de utilizarea acestui web-site, inclusiv numele de domeniu, numărul de vizitări, paginile vizitate, site-urile vizitate anterior sau ulterior și durata sesiunilor. Aceste informații pot fi colectate prin folosirea de „cookies”. 

Un „cookie” este un fișier text de volum mic, plasat pe hard-discul Dvs. de către serverul paginii web. Puteți să decideți dacă doriți sau nu să folosiți „cookies”, prin modificarea setărilor browser-ului Dvs.

Puteți citi mai multe despre modul în care folosim cookie-urile în pagina cookie-urilor noastre. 

Datele personale ale fiecărui utilizator sunt confidențiale și sunt protejate de împuternicitul nostru și folosite de către PRIMĂRIA cu respectarea Regulamentului Genera de Protecție a Datelor – GDPR. Nu furnizăm, direct sau indirect, aceste date unei terțe persoane, în afara de excepțiile reglementate și prevăzute de lege.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale pe site-ul nostru este:

– obligația legală de a 

– de a menține și monitoriza performanța site-ului nostru și de a căuta în permanență să îmbunătățim site-ul și serviciile pe care le oferă utilizatorilor noștri. 

Temeiul legal pe care ne bazăm pentru a procesa datele personale pe site-ul nostru este articolul 6 (1) (f) al GDPR, care ne permite să procesăm datele cu caracter personal atunci când este necesar în scopul intereselor noastre legitime.

 

4.SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE

PRIMĂRIA respectă viața privată, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:  – exercitarea unei funcții publice atribuite PRIMĂRIEI 

Temeiul legal al prelucrării datelor Dumneavoastră îl constituie, Codul administrativ al României și legislația aferentă, iar conform prevederilor Regulamentul UE 2016/679, articolul 6,  legalitatea prelucrării (culegerii, păstrării, actualizării sau transmiterii) datelor Dumneavoastră personale se întemeiază pe :

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. De exemplu consimțământul pentru, acceptarea utilizări unor cookies. Consimțământul poate fi retras în orice moment;

 (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. De exemplu, pentru a încheia și derula un contract folosim datele Dvs. de contact cum ar fi numele, adresa de email sau numărul de telefon;

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. De exemplu, cerințe contabile și fiscale sau de arhivare;

(f) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, … . De exemplu, paza, protecția și prevenirea fraudelor sau îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

 1. CUM OBȚINEM DATELE DVS. PERSONALE ȘI CE DATE PRELUCRĂM ?

Cele mai multe dintre informațiile personale pe care le prelucrăm sunt oferite direct de Dvs. pentru unul din următoarele motive:

 • Sunteți înregistrați în evidențele primăriei pentru diverse sarcini privind exercitarea autorității publice cu care este învestită primăria 
 • Aveți sau intenționați să încheiați un contract cu noi;
 • Ați solicitat angajarea la Primărie;
 • Reprezentați organizația sau firma Dvs.;
 • Vă înregistrați pe site-ul nostru pentru un anumit serviciu;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu diverse aspecte;
 • Din diverse surse de informare deschise sau oficiale.

Tipurile de date personale pe care le prelucrăm:

 • Nume, prenume, număr de telefon, fax, adresă, adresă email, CNP – număr de identificare națională, locul de muncă, număr înmatriculare auto, venituri salariale, funcție, date despre proprietăți, date video.
 • Prelucrăm date sensibile unde este cazul(cum ar fi informațiile asupra stării de sănătate, categorii defavorizate, asistență socială, date video).
 • Nu utilizăm procese decizionale automatizat incluzând crearea de profiluri ale persoanelor.

– Suntem Autoritate Electorală Permanentă conform legii;

 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri și alte tehnologii, cu acceptul Dvs.. Puteți sa renunțați la cookie-uri în secțiunea setări din Politica de utilizare cookie-uri.

 

 

 • CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

 

Datele Dumneavoastră personale sunt prelucrate în România. 

Stocarea datelor Dumneavoastră are loc la sediul nostru și în unele situații conform cadrului legal și de alte autorități. 

Nici un furnizor, terță parte, nu are acces la datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege.

Persoanele care pot avea acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt angajații și colaboratorii noștri, în măsura exercitării atribuțiilor de serviciu sau a celor contractuale și Autoritățile competente.

Conform legii datele Dumneavoastră pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea normelor de protecție a datelor personale.

În cazul in care este necesară transmiterea datelor Dumneavoastră către o terță parte, în alte condiții decât cele contractuale, veți fi informat în prealabil, şi veți avea posibilitatea de a va exprima acordul/dezacordul. 

 

 

 • SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR

 

Vom păstra datele Dvs. personale atât timp cât ni se cere prin lege. 

Suntem permanent preocupați pentru protecția datelor Dvs. cu caracter personal prin aplicarea de măsuri tehnice și organizaționale de securitate, pentru a minimiza riscurile asociate pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării neautorizate, modificării sau distrugerii. Angajații noștri sunt instruiți adecvat și am stabilit clauze contractuale specifice în domeniul protecției datelor cu partenerii noștri.

PRIMARIA. utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, PRIMARIA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Durata stocării datelor cu caracter personal: până la termenul legal sau in măsura exercitării scopului colectării datelor, în conformitate cu Politica de păstrare a datelor, cu excepția obligațiilor legale privind arhivarea documentelor (ex. Arhiva contabilă).Înregistrările video se păstrează doar 30 de zile și pot fi accesate doar de autoritățile competente.

Menționăm că unele comunicări prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările Dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. 

Puteți alege să dezvăluiți datele Dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Linkedin) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea si v-ați dat acordul cu privire la conținutul datelor prelucrate.

 

 1. EXISTĂ ALȚI DESTINATARI AI DATELOR DVS. PERSONALE ?

Nu vom împărtăși informațiile Dvs. unor terțe părți în scopuri comerciale fără consimțământul Dvs..

Pentru a ne realiza obligațiile contractuale privind formarea profesională și eliberarea diplomelor, certificatelor sau atestatelor, datele Dvs personale pot fi prelucrate de instituții abilitate legal, precum: Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,  Ministerul Educației Naționale. Avem contracte în vigoare cu prestatori de servicii, procesatorii de date care nu vor împărtăși informațiile Dvs. personale cu nici o altă entitate. Ei vor menține în siguranță și vor păstra datele personale pentru perioada stabilită conform obligațiilor contractuale reglementate de GDPR.

În anumite circumstanțe, suntem obligați din punct de vedere legal să împărtășim informații cu terți. De exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau în cazul în care cooperăm cu alte autorități abilitate legal în tratarea reclamațiilor sau investigațiilor. De asemenea, am putea comunica informații cu alte organisme de reglementare pentru a-și îndeplini obiectivele. În orice situație, ne vom asigura că avem o bază legală pentru transmiterea datelor personale și vom documenta decizia noastră.

 

 1. INTENȚIONĂM SĂ TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN ALTĂ ȚARĂ ?

În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din Romania.

Dacă PRIMĂRIA transmite informațiile Dvs. către o țară din afara Spațiului Economic European (SEE), ne vom asigura că informațiile Dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană. În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

 

 1. DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE

Drepturile de care beneficiați conform GDPR depind de motivul pentru care vă prelucrăm datele personale, astfel:

Dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs. personale este un drept esențial al persoanelor și se aplică încă de la primele relații pe care le aveți cu PRIMĂRIA, inclusiv când vizitați site-ul nostru.

Dreptul de acces la datele personale

Aveți dreptul să ne cereți :

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele Dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Există câteva excepții, ceea ce înseamnă că este posibil să nu primiți întotdeauna toate informațiile pe care le prelucrăm, de exemplu dacă solicitarea Dvs. ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. 

Dreptul la rectificare a datelor

Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm informațiile personale pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să completați informațiile pe care le considerați incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna. 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; 
 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; 
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul Dvs.;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță – de exemplu în cazul înregistrărilor video care doriți să le păstrăm pentru a fi solicitate de autoritățile competente; 

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele Dvs. personale în anumite circumstanțe. 

Dreptul de a vă opune prelucrării

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scop de marketing, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați furnizat personal. Aveți dreptul să cereți să transferăm informațiile pe care ni le-ați dat la o altă organizație. Dreptul este valabil numai dacă prelucrăm datele pe baza consimțământului Dumneavoastră sau în baza unui contract și prelucrarea se face automatizat. 

Dreptul de a vă opune unui proces decizional automatizat sau creării de profiluri. Când PRIMĂRIA face asemenea prelucrări de date personale vă va informa pentru a vă putea exercita acest drept. 

Dacă doriți să faceți o solicitare referitoare la drepturile Dvs. puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția Datelor, 

Prin:    – email: cristest@cjmures.ro, cu specificașia – în atenția DPO,

– tel. 0265326112, 0365730678, fax. 0265326842

– sau la adresa: Cristești, str. Principală nr. 678, cod poștal: 547185, jud. Mureș.

Dreptul de o face o plângere

Dacă sunteți nemulțumit de modul cum am soluționat solicitarea Dvs., puteți face o plângere cu privire la modul în care prelucrăm informațiile personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 

11.ACTUALIZĂRI ALE DOCUMENTULUI

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic pentru a ne asigura că este corectă și exactă. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web  și vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: septembrie 2019